Information

 • ul. Gołębia 24, Kraków (show map)
 • 653 lata tradycji. Najlepsza polska uczelnia. Około 50 tysięcy studentów. 16 wydziałów, w tym 3 medyczne. www.uj.edu.pl
 • English version below

  Drodzy Użytkownicy!
  Apelujemy o przestrzeganie poniższych zasad.
  1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania zasad netykiety - zespołu norm regulujących ogólne zasady przyzwoitości oraz relacji pomiędzy użytkownikami Internetu.
  2. Użytkownicy profilu nie mogą zamieszczać w nim informacji:
  - naruszających prawo,
  - propagujących totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
  - propagujących nienawiść wyznaniową, etniczną, rasową lub narodowościową,
  - propagujących przemoc,
  - naruszających godność lub dobra osobiste osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów, którym w oparciu o przepisy szczegółowe one przysługują,
  - zawierających treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w szczególności obraźliwe lub wulgarne (bezpośrednio lub w domyśle),
  - stanowiących ofertę handlową, są działaniami sprzedażowymi lub/i wspierających te działania w odniesieniu do poszczególnych marek lub/i produktów,
  - tematycznie niezwiązanych z postem,
  - mogących sprawić że inni użytkownicy uznają że "Uniwersytet Jagielloński" popiera bądź wyraża sprzeciw lub poparcie wobec określonych osób, podmiotów lub/i inicjatyw.
  3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy. Zastrzegamy sobie także prawo wyłączenia możliwości korzystania z Profilu przez danego Użytkownika, jeśli naruszy wyżej wymienione zasady kilkukrotnie.

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – Alma Mater Jagellonica – założony przez Kazimierza Wielkiego, a za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uniwersytet jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny.

  PLUS RATIO QUAM VIS.

  Dear Users,
  we kindly ask that you abide by the following rules.
  1. Every User is obligated to adhere to the basic principles of netiquette .
  2. Users may not publish the following on the Jagiellonian University’s Facebook profile:
  - illegal information,
  - content promoting Nazism, fascism, and communism,
  - hate speech, racial or ethnic slurs,
  - content promoting violence,
  - content infringing upon the rights of individuals or legal entities,
  - posts containing inappropriate language,
  - advertisements,
  - off-topic posts.
  3. If a User posts an inappropriate comment, we reserve the right to delete it. Repeated violations of the abovementioned regulations may result in a ban.

  The Jagiellonian University was founded by King Casimir the Great, and revived by King Vladislaus Jagiełło thanks to the efforts of his spouse, Queen Jadwiga. The University continues its centuries-old mission in service of arts and sciences through research and education.
  More ...

Photos 8