Information

  • pl. Uniwersytecki 1, Wroclaw (show map)
  • Oficjalny profil administrowany przez Zespół ds. Promocji UWr
  • Uniwersytet Wrocławski to jeden z największych i najstarszych uniwersytetów w Polsce – został założony w 1702 r. jako Akademia Leopoldyńska. Dziś jest 10-wydziałową uczelnią łączącą w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie i Wilnie. Uczelnia kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów. Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. More ...

Photos 8