Information

  • Komandorska 118/120, Wroclaw (show map)
  • Oficjalny profil uczelni prowadzony przez Biuro Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Twitter: @UE_Wroclaw
  • Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. More ...

Photos 8