Information

 • Pasteura, 1, Wroclaw (show map)
 • Oficjalne konto Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na FB/ Official Facebook profile of Wroclaw Medical University
 • Dzieje medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu sięgają początku XIX wieku. W strukturze Uniwersytetu Medycznego znajduję się pięć Wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia prowadzi badania naukowe i kształci młodzież akademicką bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego. Swoją misję dydaktyczną i wychowawczą realizuje poprzez trzystopniowy system kształcenia.

  Wroclaw Medical University was created in 1950 and it consists of 5 faculties: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Health Sciences and Postgraduate Medical Training.
  The university educates students regardless of race, nationality and religion, drawing on patterns of world heritage. Simultaneously with teaching activities the University carries out clinical and scientific research. In many areas, excellent results were obtained.
  The teaching and educational mission is realized on three levels of education in Wroclaw Medical University
  More ...

Photos 8